Årsmøter 2019

Rissa I.L innkaller til følgende årsmøter
Fotball: Onsdag 27. februar kl 19.00 på Langsand.
Håndball: Mandag 4. mars kl 20.00 i Rissahallen.
Turn: Tirsdag 5. mars kl 18.00 i Basishallen.
Hovedlaget: Mandag 11. mars kl 19.30 på Langsand.

Innkallinger med utfyllende informasjon ligger vedlagt i bunn av siden.


Saksliste til idrettslagets årsmøter
- Godkjenne de stemmeberettigede
- Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
- Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
- Årsberetning
- Regnskap for 2018
- Fastsette medlemskontingen i hovedlaget og treningsavgifter i underlagene
- Budsjett for 2019
- Eventuelle innkomne saker
- Valg av styremedlemmer, revisor, komiteemedlemmer og valgkomite